ДОРНОД АЙМГИЙН 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2 жил
ДОРНОД АЙМГИЙН 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар