Шуурхайн үүрэг даалгавар

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

1 сар
Долоо хоног бүр удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан мэдээлэл танилцуулдаг. Өнөөдөр (2024.06.17) “Сонгуулийн санал тоолох төхөөрөмж”, “Онцгой комиссын хурлаар өгсөн үүрэг чигл...

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

5 сар
Долоо хоног бүрийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан мэдээлэл танилцуулдаг.   Өнөөдөр (2024.02.19) “Татварын багц хууль”, “Дорнод аймгийн 2023 оны нийгэм эдийн засгий...

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

1 жил
Долоо хоног бүр аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд мэдээлэл танилцуулдаг.   Өнөөдөр /2023.05.08/ шуурхай хуралдаанаар “Татварын албаны цахимжилт” , “Худалдан авах ажиллагааны явц”-ын талаар айм...

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

1 жил
Долоо хоног бүр аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд мэдээлэл танилцуулдаг.   Өнөөдөр /2023.02.13/ шуурхай хуралдаанаар “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгохтой холбогдуулан гарсан зөрүүтэй мэдээллийг арилгуулах чиглэлээ...

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

1 жил
Долоо хоног бүр удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд мэдээлэл танилцуулдаг.   Өнөөдөр /2023.01.01/ хуралдаанаар “Нийтээр тэмдэглэж буй баяр амралт...