Улиас модны унгарилыг багасгах зорилгоор усаар шүршиж байна

5 сар
Улиас модны унгарилыг багасгах зорилгоор усаар шүршиж байна

"Чойбалсан хөгжил" ОНӨҮГ-аас эм улиасны унгарил буюу модны цагаан хөвөнг багасгах зорилгоор усаар шүрших ажлыг зохион байгуулж байна. Ажил энэ сарын 06 дугаар сарын 13-наас 25-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ.