Ногоон байгууламжийн усалгаанд шаардагдах цооногуудыг гаргаад байна

1 жил
Ногоон байгууламжийн усалгаанд шаардагдах цооногуудыг гаргаад байна
Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Нисэхийн зам дагуу болон Өүлэн эхийн хөшөөний баруун талд мод тарих, ногоон байгууламжийн усалгаанд шаардагдах цооногуудыг гаргаад байна.
 
Ногоон байгууламжийг арчлах, нэмэгдүүлэхэд нэн шаардлагатай зүйл бол усалгаа. Ийнхүү цооног гаргаснаар цэцэрлэгт хүрээлэн, ойн зурвас, мод үржүүлгийн талбай, ногоон байгууламжийн усалгаа хийхэд хялбар болж байгаа юм.