Дорнод аймаг "Нээлттэй Дорнод аймаг" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна

6 сар
Дорнод аймаг "Нээлттэй Дорнод аймаг" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна
Хэрлэн сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт шинэ суурьшлын бүс байгуулж байна.
Ажлын байрны судалгааг тогтмол шинэчлэн олон нийтэд нээлттэй танилцуулна.
#Хөдөөгийн сэргэлт чуулган