Дорнод аймгийн 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

4 сар
Дорнод аймгийн 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар