Мал төллөлт 15.6 хувьтай байна

7 сар
Мал төллөлт 15.6 хувьтай байна

Аймгийн хэмжээнд 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ноос мал төллөлт эхэлсэн. Энэ жилийн тухайд нийт 1,241,530 толгой мал төллөхөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны байдлаар 194,358 толгой мал төллөж, мал төллөлт 15,6 хувьтай байна. Гарсан төл малын бойжилт 97,1 хувьтай байна.