Чойбалсан хотын унд, ахуйн цэвэр усны шугам сүлжээг шинэчлэх асуудал 2:

6 сар
Чойбалсан хотын унд, ахуйн цэвэр усны шугам сүлжээг шинэчлэх асуудал 2:
Дорнод аймгийн Засаг даргаас Монгол Улсын төсөвт тусгуулах талаас:
 
1. Жил бүрийн Улсын төсвийн төсөлд санал.
2. 2017 онд Барилга, хот байгуулалтын сайдад тусгайлан хүсэлт.
3. 2019 онд Усны судалгааны төвд хүсэлт.
4. 2020 онд Барилга, хот байгуулалтын яаманд тус тус хандсан.
 
Нэмэлтээр :
1. Дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх, барилгын материалын үйлдвэр , арьс ширний үйлдвэр, хог боловсруулах үйлдвэр байгуулах хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрийг ч судлахаар ажиллаж байна.
 
2. Энэ онд аймгийн төсвийн 1,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр орон сууцны гадна салбар шугам сүлжээг шинэчлэхээр баталсан бол энэ оны 05 дугаар сард аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар төсвийн тодотголыг өргөн мэдүүлж, урсгал зардлыг хэмнэж, барилга, автозам зэрэг ажлуудыг ирэх онд хийхээр шилжүүлж, 4,0-5,0 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэр гаргаж цэвэр усны шугам сүлжээг шинэчлэх ажилд энэ онд зарцуулахаар бэлтгэж байна.
 
3.Цэвэр усны шугам сүлжээг шинэчлэх ТЭЗҮ, зураг төсвийг аймгийн төсвийн 387,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажилд Гидро дизайн инноваци ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлаа эхэлсэн ба 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний дотор манайд хүлээлгэн өгнө.
 
4.2023 оны Улсын төсвийн төсөлд тусгуулахаар цэвэр усны шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын саналыг холбогдох журмын дагуу Сангийн яамны цахим системд 2022.05.01-ний дотор оруулсан бөгөөд аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүддээ мөн хандсан.
 
5. Чойбалсан хотын хэмжээнд нэн тулгамдаад буй цэвэр усны шугам сүлжээ, Бохирын байгууламж, Дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх асуудалтай танилцахаар Барилга, хот байгуулалтын сайд манай аймагт ажиллахаар болж байна.
May be an image of text that says 'монгол улс дорнод аймгийн 3ACAг дарга සමර්යපයය порвад N7 34202. 086-7038-4584 d0d2 1/964 танай монгол улсын их хурал, засгийн газрын иwYYH, сангийн сайд б.жавхлан TAHAA таны амгаланг айлтгая. монгол улсын 2023 оны тесвийн теселд тусгах херенге оруулалтын тесев, apra хэмжзэг есвийн тухай хууль, сангийн сайдын 2018 195 дугаар тушаалаар баталсан улсын есвийн хэрэгуулэх теслуудийг эрзмбэлэх уйл ажиллагааны журам болон аргачлалууд"-ь дагуу боловсруулан сангийн яамны цахим системд оруулж баталгаажуулан мен албан бичгээр хургуулж байна. хавсралт: хуудастай хундэтгэсэн, засаг дарга м.бадамсурэн 010622352'
May be an image of text that says 'монгол улс дорнод аймгийн 3ACAI дарга dlOds a429 Takail 1/966 монгол улсын засгийн газрын гиwYYH, барилга, хот байгуулалтын саид б.менхбаатар TAHAA таны амгаланг айлтгая. монгол улсын 2023 оны тесвийн теселд тусгах херенге оруулалтын тесев, apra хэмжээг есвийн тухай хууль, сангийн сайдын 2018 оны 95 дугаар тушаалаар баталсан улсын тесвийн херенге хэрэгуулэх теслуудийг уйл ажиллагааны журам болон аргачлалууд"-ы дагуу ооловсруулан сангийн яамны цахим системд оруулж баталгаажуулан мен албан бичгзэр хургуулж байна. хавсралт: хуудастай хундэтгэсэн, засаг дарга м.ба м.бадамсурэн 010622358'
May be an image of text that says 'No программ ын эрзмба барилга, XOT байгуулалтын сайд теслийн нэр, хучин чадал 82.5 чойбалсан котын хангамжийн шугам цинэчлах 3хлэх OH дуусах он тесовт pTor 82.5 2023 оны санхуужил 2023 2023 ф400 MM олчтой магистраль шугамыг MM голчтой epretrex дорнод, 30,000.0 3 82.5 30,000.0 2023 2023 шинээр толевлегдсен 1000 орон сууцны рооллын инженерийн уугам сулжззний ажил дорнод, эрлэн 12,720.4 12,720.4 2023 2024 23,288.3 17,888.3 66,008.7 60,608.7'
No photo description available.
May be an illustration
 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар