Сумдын сонгуулийн хороог байгууллаа

3 жил
Сумдын сонгуулийн хороог байгууллаа

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийг зохион байгуулах аймгийн сонгуулийн хороог байгуулж, ажиллах бүрэлдэхүүнийг нь баталсан.

Манай аймагт байгуулагдсан Сонгуулийн хороо нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тус хороог аймгийн ЗДТГ-ын дарга П.Бат-Өлзий ахалж, нарийн бичгээр нь Чулуунхороот сумын ЕБС-ийн сургалтын менежер Б.Наранцэцэг томилогдон ажиллаж байгаа. Аймгийн сонгуулийн хороо II дугаар хурлаа зохион байгуулж Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийг зохион байгуулах сумдын сонгуулийн хороог байгууллаа.