Биологийн төрөл зүйлийн тандалт хийх камер суурилуулав

1 сар
Биологийн төрөл зүйлийн тандалт хийх камер суурилуулав
"Угтам уул” Байгалийн нөөц газарт
“Байгаль хамгаалалтын захиргаа” ОНӨҮГ-ын дарга Б.Эрдэнэбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг 2023 оны 08 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд ажиллав.
бұғы кескіні болуы мүмкін
 
Баяндун, Дашбалбар сумын нутагт орших “Угтам уул” улсын тусгай хамгаалалттай байгалийн нөөц газарт биологийн төрөл зүйлийн тандалт, ажиглалт судалгаа хийх зорилгоор автомат камер суурилуулах ажлыг зохион байгуулсан юм.
 
2 адам және телефон кескіні болуы мүмкін