Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Халхгол суманд ажиллаж байна

11 сар
Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Халхгол суманд ажиллаж байна
Тэрээр Улсын болон орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлж буй өндөр хүчдэлийн төв шугамаас буюу Буйр нуурын өмнө талаас нуурын эрэг хүртэл 12,0 км, нуурын эрэг дагуу баруунаас зүүн тийш 20,0 км нийт 32,0 км урттай шугам, дэд станцууд байгуулах ажилтай танилцлаа.
 
Энэхүү эрчим хүчний шугам ашиглалтад орсноор аялал жуулчлал эрхлэгчдийг найдвартай эрчим хүчээр хангаж,
аялал жуулчлал хөгжих, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд хамгийн гол бүтээн байгуулалт болох юм.
салхин тээрэм ба тэнгэрийн хаяа нарын зураг байж магад