“Жендер ба хүний эрх” сэдэвт сургалт боллоо

8 сар
“Жендер ба хүний эрх” сэдэвт сургалт боллоо

Хүний эрхийн үндэсний комиссоос “Жендер ба хүний эрх” сэдэвт сургалтад аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, хэлтсийн дарга нар хамрагдлаа.
Энэхүү сургалтыг Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр “Монгол улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн “Төрийн захиргаан дахь жендерийн тэгш байдлыг дээшлүүлэх” ажлын хүрээнд зохион байгуулсан юм.

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар