ЖДҮ дэмжих сангийн зээлд хүсэлт илгээсэн 18 төсөлд нарийвчилсан үнэлгээг хийж байна

5 сар
ЖДҮ дэмжих сангийн зээлд хүсэлт илгээсэн 18 төсөлд нарийвчилсан үнэлгээг хийж байна
Өнөөдөр /2023.06.09/ аж ахуй нэгжүүд шалгарсан 18 төслөө хамгаалж байгаа юм. Тодруулбал аймгийн хэмжээнд 1,9 тэрбум төгрөгийн 18 төсөл нарийвчилсан үнэлгээнд тэнцсэн. Одоогийн байдлаар эцсийн шатны дэд хорооны сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.
 
Энэ жил Дорнод аймагт ХХААХҮ сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ний өдрийн А/37 тоот тушаалаар Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас 1,2 тэрбум төгрөг батлагдсан юм.
Энэ хүрээнд аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй аж ахуй нэгжүүдэд аргазүйн зөвлөгөө өгөх 1 цэгийн үйлчилгээг үр дүнтэй зохион байгуулж хүсэлт илгээх аж ахуй нэгжүүдэд шаардлагатай зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн ажилласан.
1 хүн ба нүдний шил нарын зураг байж магад
1 хүн нарын зураг байж магад
2 хүн ба хичээл хийж буй хүмүүс нарын зураг байж магад
1 хүн нарын зураг байж магад
1 хүн, хичээл хийж байна, газрын зураг ба бичвэр нарын зураг байж магад