"ХҮН БОЛОХ БАГААСАА” төслийн хүүхдийн #авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт, дугуйлангуудыг танилцуулж байна

5 сар
"ХҮН БОЛОХ БАГААСАА” төслийн хүүхдийн #авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт, дугуйлангуудыг танилцуулж байна
"ХҮН БОЛОХ БАГААСАА” төслийн хүүхдийн #авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт, дугуйлангуудыг танилцуулж байна.
 
Доорх утсаар холбогдож хүүхдийнхээ бүртгэлийг хийнэ үү.