Үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 401,9 мянган толгой үхэр сүргийг хамруулна

8 сар
Үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 401,9 мянган толгой үхэр сүргийг хамруулна
Аймгийн хэмжээнд Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/50 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/150 дугаар захирамжийн хүрээнд малын гоц халдварт үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг 2023 оны 03 дүгээр сарын 20-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулна.
 
Тус арга хэмжээнд 14 сумын 401,9 мянган толгой үхэр сүргийг хамруулах юм.