Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/263 дугаар захирамж "Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогыг зохион байгуулах тухай"

2 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/263 дугаар захирамж "Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогыг зохион байгуулах  тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар