Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү

1 сар
Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү
Орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТАД иргэн ТА идэвхитэй оролцож, саналаа өгнө үү.
Саналыг 2022 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл авна.
ТАНД баярлалаа

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар