Аймгийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

3 сар
Аймгийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар