ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ

СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.
 • Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2015 оны  04  дүгээр сарын  29, 30-ны  өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.
 • Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар  комисс  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2015 оны 05 дугаар  сарын 01-ний  өдрийн 16.00 цагт өгнө.
 • Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 • Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
 • “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
  • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт
  • Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

 

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

 • 2015  оны 05  дугаар  сарын 04-ний өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 

 1. 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

 

 1. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

 1. 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

 • Шалгалт  авах газар, хуваарийг  бүртгүүлсэн иргэдийн  тооноос  хамааруулан  2015 оны 05  дугаар  сарын 01-ний  өдрийн  16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээрмэдээлнэ.
 • Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын  7058-3437 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

ДОРНОД  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/Д

Захиалга өгсөн газар, байгуул

лагын нэр

Нэг

жийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

мэргэжил

мэргэшил

Турш

лага

Ур чадвар

Тусгай чадвар

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Аймгийн МХГ

Эрүүл мэнд, боловсрол,ХАА, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Эрүүл ахуйч их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд

Мэргэш

сэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

2

Аймгийн МХГ

Хилийн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Хүнсний технологич инженер,Химич, хими технологич,химийн инженер,цөмийн физикч

Мэргэш

сэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

3

Аймгийн МХГ

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн няналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Авто замын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Авто зам, гүүрийн инженер

Мэргэшлийн чиглэлээр зэргийг дээшлүүлсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

4

Аймгийн МХГ

Хилийн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Ургамал, хорио цээр, чанарын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Ерөнхий болон ургамал хамгаалал, агрономич

Мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *