Нийгмийн даатгалын байцаагчдын бүсийн сургалт манай аймагт энэ сарын 11-нд болж өнгөрлөө. Сургалтад Багануур дүүрэг, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Сэлэнгэ, аймгийн НДХ-ийнхэн хамрагдсан байна. Сургалтын зорилго нь нийгмийн дөөтгөлыг шинэчлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан. Энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын чадавхийг сайжруулах, харилцагчидтай ажиллах харилцааг сайжруулах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх арга замыг сургалтын явцад заасан байна. НДЕГ-ын дэргэдэх ЭМДГ, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Нийгмийн даатгалын шинэчлэл” төслийн хүрээнд явагдсан уг сургалтийн эхнийх нь Дарханд, 2 дахь удаагийнх нь ийнхүү манай аймагт явагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *