Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 10-р сарын 31-ний өдрийн 592 тоот тогтоолоор Дорнод аймгийн Татварын хэлтсийн Kinlon маркийн 01-01 ДОЗ улсын дугаартай мотоциклийг 580,0 мянган төгрөгөөр нийтийн дуудлага худалдаагаар худалдана.
Дуудлага худалдааны дэнчин үнийн дүнгийн 25%-тай тэнцүү байна.
Дуудлага худалдаа 2013 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагт  Дорнод аймгийн Татварын хэлтсийн сургалтын зааланд явагдана.
Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Татварын хэлтсийн 04 тоот өрөө болон 98916991, 70584015 тоот  утасаар лавлана уу.

АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
Утас: 70584015, 98916991

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *