Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр
хэрэгжиж буй “Хөдөө аж ахуйн, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт” төсөл нь 2016 оны 03 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж байна. Энэхүү төсөл нь Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлэгчдэд” зориулсан сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагаас аймгийн ЗДТГазарт зохион байгуулна. Сургалтанд мах, сүү, арьс шир, ноос, ноолуур оёдол, зөгийн аж ахуй, эрчимжсэн аж ахуй, жимс жимсгэнэ, хүлэмж, шилмэл малын үржил болон үрийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг зээл авах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд мөн чиглэлээр зээл олгодог арилжааны банкууд болон ЗДТГазрын холбогдох мэргэжилтнүүд нийт 50-60 орчим төлөөллийг хамруулна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *