Аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 3 дугаар хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр боллоо. Зөвлөлийн хурлаар 1. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр” 2. Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөрийн төсөл 3. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны OHSAS 18001:2007 стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллагаар батламжлагдсан Политехник коллежийн мэдээлэл 4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хуулийг сурталчлах хөтөч цүнх ажлуулах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Зөвлөлийн ээлжит 4 дүгээр хурлыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хуралдуулахаар товложээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *