Аймгийн Засаг даргын “Хүүхдээ сонсох өдөр”-ийн 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн уулзалтаар уран бүтээлч хүүхдүүдээс гарсан саналыг орон нутгийн “Хүүхдэд ээлтэй засаглал-2020” хөтөлбөрт тусган Хүүхдийн текникч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэд “Залуу техникч” клуб албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/121 захирамжаар Өсвөр залуу үеийн техник сэтгэлгээ, зохион бүтээх сонирхол, авьяас чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор “Залуу техникч” дугуйлан байгуулж ажиллахад орон нутгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгтэйгээр тохижуулалт хийгдсэн юм.

22851797_1603439096373988_2880461803622212512_n 22852008_1603438969707334_1982381655602602487_n 22853089_1603439196373978_8836544600562079210_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *