Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 19 дүгээр хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор “Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”, 06 дугаар тогтоолоор “Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл”-ийг тус тус батлуулав.
Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт
Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл
Холбоосоор дарж үзэх асвэл татаж авна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *