Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/433 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлтээр газрын тосны 21 дүгээр талбайгаас бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт хийж буй зам нь олон салаа бүхий 7-35 метр хүртэл өргөн болж Монгол Улсын Байгаль орчны тухай хууль, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль, Газрын тухай хууль, Авто замын тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчихийн зэрэгцээ зам дагуу нутаглаж буй иргэдийн болон мал сүргийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа нь тогтоогдсон тул Тосон-Уул-Баянхошуу боомт чиглэлийн авто замтай холбох авто замын N47о 38 ‘42.31”, Е116о59’2.86” цэгээс N47о34’3.9”, Е117о44’3.18” хүртэлх цэгт газрын тосны тээвэрлэлт хийхийг түтгэлзүүлэн зогсоох тухай захирамжиллаа
21912807_1154225718044269_1272587034_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *