Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” –ийн 1.12-т “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” гэж заасны дагуу Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулж байгаа болно.
Орон нутгийн өмчийн газар нь тухайн хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийн хүрээнд олон нийтийн хэлэлцүүлгийг 2017 оны 09 дугаар сарын 08-ны 10 цагт МСҮТ-ийн хурлын танхимд зохион байгуулах тул аж ахуйн нэгж, байгуулага, иргэдийг оролцохыг урьж байна. Мөн хуулийн төсөлд дараах холбоосоор өгнө үү. /https://drive.google.com/open?id=1BzaWxibnepnFJ5GHemw89JRZhnfcBkh7j5rp4DLfucI /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *