Энэ сарын 28-наас 30-ны өдрүүдэд хэрэгцээний халуун ус хязгаарлаж, 2017-2018 оны өвлийн их ачааллыг найдвартай давахын тулд бүх шугам хоолойг өндөр даралтаар нягтын шахалт хийнэ. Иймд  аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувийн орогн сууцны сантехник хариуцсан ажилтан нар өөрсдийн хариуцсан шугам хоолойд гэмтэл саатал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажлын байрандаа байх, мөн оршин суугчид орон байрандаа ус алдахаас урьдчилан сэргийлж сонор сэрэмжтэй байхыг “ДБЭХС”ТӨХК-аас анхааруулж байна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *