Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 64 дүгээр тушаалаар Дорнод аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Дорнод аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Сонгон шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн http://www.judcouncil.mn/, Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын http://www.courtdornod.mn/ сайтаас авна уу.

Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

70582131

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *