Үндэсний их баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан аймгийн Засаг даргын  2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Баяр наадам тэмдэглэх хугацааг тогтоох тухай”  А/279 дүгээр захирамж гарлаа. Аймгийн баяр наадам, Ардын хувьсгалын 96 жил, аймаг байгуулагдсаны 86 жилийн ойг 2017 оны 07 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэх юм. Харин сумдаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн сумдын баяр наадмын товыг аймгийн Засаг дарга захирамжаар дараах хуваарийн дагуу баталсан.

Аймаг, сумын баяр наадмыг тогтоосон хугацаанд, баталсан төсвийн хүрээнд, өндөр түвшинд зохион байгуулахыг аймгийн баяр, наадам зохион байгуулах хороо, сумын Засаг дарга нарт тус тус даалгажээ.

НААДАМ 1 НААДАМ 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *