Авто замын сангийн 20 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 17-р байрны гадна талбайд 40*9 харьцаатай 36 мкв талбайтай авто машины цемент бетон авто зогсоол барих ажлыг “Авто агро” ХХК гүйцэтгэж  ашиглалтад оруулсаныг 2017 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр текникийн комисс хүлээж авлаа. Уг зогсоол нь 36 мкв тайлбай бүхий 13 авто машин зогсох багтаамжтай юм. Өмнө нь тус байрны гадна талбайд зориулалтын авто зогсоолгүйгээс иргэдийн машин эмх замбараагүй зогсох  олон хүндрэлтэй асуудлууд үүсдэг байсныг аймгийн удирдлагуудын санаачилгаар ийнхүү шийдвэрлэв.

IMG_0039 IMG_0043

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *