Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Ёл, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Х.Энх-Отгон, аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн гишүүд “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар хийж хэрэгжүүлж буй ажлууд болон үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *