Хуралдаан 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 09:00 цагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд болно. Дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

  1.  Дорнод аймгийн “Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр” хэлэлцэж, батлах тухай.
  2.  “Оюутны хөгжил”  хөтөлбөр батлах тухай
  3.  Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх дэд  хөтөлбөр”- батлах тухай
  4. 2017 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил, зориулалтыг тогтоох тухай.
  5. Аймгийн 2017 оны төсөвт тодотгол хийх тухай асуудлуудыг хэлэлцэх юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *