Дорнод аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газрын эвлэрүүлэн зуучлагчийн сул 1 орон тоонд ‘’Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль’’-ийн 9 дүгээр зүйлд заасан шаардлага хангасан, уг ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй эвлэрүүлэн зуучлагчид дараах материалыг бүрдүүлэн Дорнод аймаг дахь шүүхийн тамгын газарт 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний дотор авчирч өгнө үү.
Бүрдүүлэх материал:
1. Өргөдөл
2. Төрийн албан хаагчийн анкет
3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4. Их, Дээд сургууль төгссөн дипломын хуулбар
5. Эвлэрүүлэн зуучлагчийн эрхийн гэрчилгээний хуулбар
6. 3х4 зураг 3 ширхэг

Холбоо барих утас: 7058-2131

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *