Аймгийн Засаг даргын Захирамж, нээлттэй утасны мэдээлэл шуурхай 2017.03.20.

Аймгийн Цагдаагийн газрын 14 хоногийн гэмт хэргийн нөхцөл байдлын мэдээлэл 14 хоног 2017 03 19

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын мэдээлэл ayan medeelel MXG

Аймгийн Онцгой байдлын газрын мэдээлэл AZDTGMedeelel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *