ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 02 сарын 07-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Дорнод  аймгийн Хэрлэн сумын 1 дүгээр цэцэрлэгт хүүхдийн хоолны материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДО2017-Ц1/01

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1 дүгээр цэцэрлэг нь  “ хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүн”-ний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь  5 багцаас бүрдэнэ.

Багц-01:                       Мах, махан бүтээгдэхүүн,

Багц-02:                       Хүнсний ногоо

Багц-03:                     Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

Багц -04:                    Жимс, жимсгэнэ

Багц -05:                    Хүнсний бүтээгдэхүүн

Тендерийг 2017 оны 3 дугаар сарын 9-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө доорхи хаягаар ирүүлэх ба нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 3 дугаар сарын 09 –ны 16.00 цагт нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг  эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр нэг багцыг 20,000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

       Тендер хүлээн авах хаяг :

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 9 дүгээр баг,

1 дүгээр цэцэрлэгийн өөрийн байр Утас 99589745

Төлбөр хийх хэлбэр: Дансаар тушаана

Банкны нэр: Төрийн сан банк

Дансны дугаар. 100071415412


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 02 сарын 07-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 3 дугаар цэцэрлэгт хүүхдийн хоолны материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДО2017-Ц3/01

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 3 дугаар цэцэрлэг нь “ хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүн”-ний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь 5 багцаас бүрдэнэ.
Багц-01: Мах, махан бүтээгдэхүүн,
Багц-02: Хүнсний ногоо
Багц-03: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
Багц -04: Жимс, жимсгэнэ
Багц -05: Хүнсний бүтээгдэхүүн

Тендерийг 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө доорхи хаягаар ирүүлэх ба нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 3 дугаар сарын 7 –ны 16.00 цагт нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр нэг багцыг 20,000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендер хүлээнавах хаяг :
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1 дүгээр баг,
3дугаар цэцэрлэгийн өөрийн байр Утас 99078653
Төлбөр хийх хэлбэр: Дансаар тушаана
Банкны нэр: Төрийн сан банк
Дансны дугаар. 100071415414

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 02 сарын 07-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр цэцэрлэгт хүүхдийн хоолны материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДО2017-Ц4/01

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр цэцэрлэг нь “ хүүхдийн хоолны материал ”-ийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерт оролцох хүсэлт ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь 5 багцаас бүрдэнэ.
Багц-01: Мах, махан бүтээгдэхүүн,
Багц-02: Хүнсний ногоо
Багц-03: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
Багц -04: Жимс, жимсгэнэ
Багц -05: Хүнсний бүтээгдэхүүн

Тендерийг 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө доорхи хаягаар ирүүлэх ба нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 3 дугаар сарын 10 –ны 16.00 цагт нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр нэг багцыг 20,000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр баг,
4 дүгээр цэцэрлэгийн өөрийн байр Утас 90888089
Төлбөр хийх хэлбэр: Дансаар тушаана
Банкны нэр: Төрийн сан банк
Дансны дугаар. 100071415415

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *