2016.12.12-12.18-ны өдрийн байдлаар Нээлттэй утас 7058-2233-т нийт 17 санал хүсэлт, гомдол, талархал ирснээс шийдвэрлэж хариуг мэдэгдсэн 7 асуудал, шийдвэрлэх шатандаа 10 асуудал байна. Биечлэн 3 иргэн, 14 иргэн дуудлагаар санал хүсэлтээ илэрхийллээ. Үүнд: Хөнгөлөлттэй эмийн системийг сайжруулах, зарим боловсролын байгууллага их хэмжээний мөнгө хурааж байгаа талаар, мөн дүрэмгүй жолоочид иргэдийг бухимдуулж буй асуудлаар иргэд санал хүсэлтээ илэрхийлснийг холбогдох байгууллагад шилжүүлэн шийдвэрлэх шатандаа явж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *