ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

  1. Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг ЗДТГ-ын 70852233 дугаарын утсаар өдөр бүр 8.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгчид холбогдох материалыг бүрдүүлэн өгч болно. Өдөр бүр ажлын цагаар хүлээн авна.
  2. Хууль зүйн хэлтсийн Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Цэндийн Мөнхтуяа. Холбогдох утас: 70584897, Өдөр бүр 8.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд ажиллаж бичиг хэргийн эрхлэгчээс ирсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. Иргэдийг ажлын өдрүүдэд цаг харгалзахгүй хүлээн авч уулзана.
  3. Дорнод аймгийн хэмжээнд 2016 оны эхний улирлын байдлаар 14621 өргөдөл ирснээс хуулийн хугацаанд 12682 шийдвэрлэж, 1087 өргөдлийг холбогдох байгуулллагад шилжүүлэн, 852 өргөдлийн хугацаа болоогүй байна. Өргөдлийн шийдвэрлэлт 86,7 хувьтай байна. Үүнээс аймгийн ЗДТГ-т 257 өргөдөл ирснээс хуулийн хугацаанд 252 шийдвэрлэн хариуг өгч, харъяаллаар 2 өргөдлийг шилжүүлж, хугацаа болоогүй 3 өргөдөл байна. Шийдвэрлэлт 98 хувьтай байна.

 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА,

АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН

ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт /%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1 Дорнод аймгийн хэмжээнд

14621

12682

1087

852

86,7%

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН

2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

 

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Аймгийн ЗДТГ

257

63

55

5

107

27

2

Харьяа агентлаг

9336

5124

22

1153

2699

338

3

Сумд

5028

4499

1

4

17

480

27

 

Дүн

14621

9686

56

31

1277

3206

365

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *