ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 12-Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ /өссөн дүнгээр/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ АЙМГИЙН ТӨСӨВТ СУМДЫН ТӨСӨВТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР БАЙГУУЛЛАГААР. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР СУМДААР, САЙДЫН БАГЦААР ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ӨР АВЛАГЫН… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 11-Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ   ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ АЙМГИЙН ТӨСӨВТ СУМДЫН ТӨСӨВТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ   ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР БАЙГУУЛЛАГААР. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР СУМДААР, САЙДЫН БАГЦААР ОРОН НУТГИЙН НИЙТ… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 10-Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ  АЙМГИЙН ТӨСӨВТ СУМДЫН ТӨСӨВТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ БАЙГУУЛЛАГААР. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР СУМДААР, САЙДЫН БАГЦААР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ӨР АВЛАГЫН… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 9-Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ АЙМГИЙН ТӨСӨВТ СУМДЫН ТӨСӨВТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 9 ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР БАЙГУУЛЛАГААР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР САЙДЫН БАГЦААР СУМДААР ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН … Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 8-Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ДОРНОД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8-Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ АЙМГИЙН ТӨСӨВТ СУМДЫН ТӨСӨВТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ БАЙГУУЛЛАГААР ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР САЙДЫН БАГЦААР СУМДААР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 07 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 29575,6 сая төгрөгт хүрч төлөвлөгөө 1787.4 сая төгрөгөөр буюу 43.5 хувиар давж биеллээ. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг аймаг 10.9 хувиар буюу 371.3 сая төгрөгөөр,сумд 1413.1 сая төгрөгөөр буюу 2,9  дахин давуулан биелүүллээ.… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 06 -Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН 6  САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ   АЙМГААР   СУМДААР ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР БАЙГУУЛЛАГААР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР САЙДЫН БАГЦААР СУМДААР АЙМГИЙН НИЙТ… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013.05 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

АЙМГИЙН  ТӨСВИЙН 5- Р САРЫН ОРЛОГО ЗАРЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ АЙМГЫН ТӨСӨВТ  СУМДЫН ТӨСӨВТ  ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР  СУМДААР  ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР БАЙГУУЛЛАГААР САЙДЫН БАГЦААР ӨГЛӨГ АВЛАГЫН… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013.04 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ АЙМГЫН ТӨСӨВТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ СУМДЫН ТӨСӨВТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРЛАГЫН… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2013 ОНЫ 03 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт  урсгал орлого 1878.1 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 236.2 сая төгрөгөөр  буюу 14,4 хувиар давж биеллээ. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг аймаг 1.7 хувиар буюу 179.6 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлж ,  сумд төсвийн орлого 382.6  сая… Read More