2011 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2011 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр “Аймгийн төсөв батлах үйл явцыг боловсронгуй болгох арга зам, Засаг даргын нөөцийн сангийн мониторинг” сэдэвт хэлэлцүүлгийн зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогч,… Read More

2011 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: Улсын төсөвт байгууллагуудын  2 дугаар сарын  төсвийн багцыг нээж, зарцуулалтын эрхийн баталгааг батлан, эдийн засгийн ангилалын дагуу гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллалаа. 2010 оны 2 дугаар сарын орон нутаг дахь улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн орлого зарлагын … Read More

2011 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн гүйцэтгэлийн чиглэлээр: Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь 2011 он гарсанаар Богд хаант Монгол улсад санхүүгийн алба үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ойн арга хэмжээний нээлтийн ажиллагааны хүрээнд, Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч, төрийн сангийн мэргэжилтэн,  төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч нарыг хамруулан… Read More