Нээлттэй утас 7058-2233 дугаарын утсанд  аймгийн Цагдаагийн газрын Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч  Б.Батжаргал ажиллаж байна

“НЭЭЛТТЭЙ УТАС – 7058-2233” дугаарын утас, “Иргэд хүлээн авах төв”-д аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, хэлтсийн удирдах ажилтнууд долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт ажиллаж, иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж байна. Өнөөдөр буюу 2017 оны   02 дугаар  сарын 16-ны өдөр аймгийн Цагдаагийн газрын Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Б.Батжаргал ажиллаж байна. Иргэд та бүхэн…
[Дэлгэрэнгүй...]

“НЭЭЛТТЭЙ УТАС – 7058-2233” дугаарын утас, “Иргэд хүлээн авах төв”-д аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, хэлтсийн удирдах ажилтнууд 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт ажиллаж байна. Өнөөдөр буюу 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга А.Энхтүвшин ажиллаж байна. Нээлттэй утсанд…
[Дэлгэрэнгүй...]

2016 онд 43708 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэв

“ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ”-ЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ  4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН   2017.01.05                                                                                                              …
[Дэлгэрэнгүй...]

“НЭЭЛТТЭЙ УТАС – 7058-2233” дугаарын утас, “Иргэд хүлээн авах төв”-д аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, хэлтсийн удирдах ажилтнууд 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт ажиллаж байна. Өнөөдөр буюу 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр Орон нутгийн өмчийн газрын дарга Ч.Нэргүй ажиллаж байна. Иргэд та бүхэн…
[Дэлгэрэнгүй...]

“НЭЭЛТТЭЙ УТАС – 7058-2233” дугаарын утас, “Иргэд хүлээн авах төв”-д аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, хэлтсийн удирдах ажилтнууд 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт ажиллаж байна. Өнөөдөр буюу 2017 оны 01-р сарын 12-ны өдөр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Мөнхгэрэл ажиллаж…
[Дэлгэрэнгүй...]

“НЭЭЛТТЭЙ УТАС – 7058-2233” дугаарын утас, “Иргэд хүлээн авах төв”-д, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, хэлтсийн удирдах ажилтнуудыг 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт ажиллаж байна. 2017 оны   01-р сарын 05-ны өдөр Эрүүл мэндийн газрын дарга Ч.Оюунаа  ажиллаж байна. Иргэд та бүхэн Эрүүл мэндийн салбартай…
[Дэлгэрэнгүй...]

Өнгөрсөн онд “Иргэд хүлээн авах төв”-д 454 иргэн ханджээ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Иргэд хүлээн авах төв”, “Нээлттэй утас-70582233” дугаарын утсаар 2016 оны 01.04-12.27 хүртэлх хугацаанд нийт 454 материал хүлээн авчээ. Өнгөрсөн 10 хоногийн байдлаар иргэдээс нийт 13 санал хүсэлт, өргөдөл гомдол ирснээс санал хүсэлт -3, гомдол –10 байна. Биечлэн -2 иргэн, утсаар-10,…
[Дэлгэрэнгүй...]

2016.12.12-12.18-ны өдрийн байдлаар Нээлттэй утас 7058-2233-т нийт 17 санал хүсэлт, гомдол, талархал ирснээс шийдвэрлэж хариуг мэдэгдсэн 7 асуудал, шийдвэрлэх шатандаа 10 асуудал байна. Биечлэн 3 иргэн, 14 иргэн дуудлагаар санал хүсэлтээ илэрхийллээ. Үүнд: Хөнгөлөлттэй эмийн системийг сайжруулах, зарим боловсролын байгууллага их хэмжээний мөнгө хурааж байгаа…
[Дэлгэрэнгүй...]

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг ЗДТГ-ын 70852233 дугаарын утсаар өдөр бүр 8.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгчид холбогдох материалыг бүрдүүлэн өгч болно. Өдөр бүр ажлын цагаар хүлээн авна. Хууль зүйн хэлтсийн Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн…
[Дэлгэрэнгүй...]

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан  өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлт

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2014 оны 3 сарын 7 -ны өдрийн хуралдааны 9 дүгээр тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу өргөдөл гомдлыг тайланг Монгол улсын…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 212