Category Archives: Шуурхай хуралдаан

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №12

SH-temd-12

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №11

IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №10

2 3IMG 5

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №09

IMG_0001 IMG_0002

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №08

IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №07

IMG_0008

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №06

IMG_0069 IMG_0070

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №05

IMG_0066 IMG_0067 IMG_0068

IMG_0010

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №04

IMG_0011IMG_0012

IMG_0020

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №03

IMG_0004