Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №37


[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №32


[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл 30


[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл 45


[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл 44


[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл 43


[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл 42


[Дэлгэрэнгүй...]

Даваа гараг бүр хуралддаг аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанаар аймгийн удирдлагууд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллүүдийг хүргэж, холбогдох шийдвэр, үүрэг чиглэлийг өгч ажиллалаа. Хуралдааны эхэнд өнгөрсөн долоо хоногт гарсан аймгийн Засаг даргын захирамжуудыг танилцууллаа. Мөн нээлттэй утас 70582233 дугаарт 2016 оны 01.04-11.24 хүртэлх хугацаанд…
[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл 41


[Дэлгэрэнгүй...]

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл 39


[Дэлгэрэнгүй...]