Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 23 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 22 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 21 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 20 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 18 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 17 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 16 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 19 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

13 дугаар шуурхай хуралдааны тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

12 дугаар шуурхай хуралдааны тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]