Category Archives: Шуурхай хуралдаан

Удирдах ажилтны шуурхай хуралдааны 31 дүгээр тэмдэглэл

IMG1112

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №30

IMG1112 IMG1112_0001

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс №29

IMG1112

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс №28

Sh-temd-28 (1)Sh-temd-28 (2)

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №27

IMG1112_0007 IMG1112_0008 IMG1112_0009

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэл №26

IMG1112

Шуурхай хуралдааны тэмдэглэлээс №25

20182976_1610417892364325_1570326755_n20182965_1610417815697666_1721104556_n