Category Archives: Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит явуулах удирдамж

IMG IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003  xsh3xsh2xsh1