СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын хавсралт СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Сум хөгжүүлэх сан (цаашид “сан” гэх)-гийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна. 1.2.… Read More

“Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”, “Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл”

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 19 дүгээр хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор “Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”, 06 дугаар тогтоолоор “Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл”-ийг тус тус батлуулав. Дорнод аймгийн 2016-2025 оны… Read More

Улз голын сав газрын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах хэлэлцүүлэг, сургалт болно

Дасан Зохицох Сан болон НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхжүүжилт, дэмжлэгтэйгээр БОНХЯ-наас хэрэгжүүлж буй “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох (ЭТДЗ) арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” (MON/12/301) төсөл нь Монгол улсын эдийн засаг, хөдөөгийн ард иргэдийн амьжиргааны… Read More

Мянганы замын ажлын талаар

Энэ жилийн байдлаар нийт 338,4 км авто зам тавихаас одоогоор 50 км хатуу хучилттай авто зам тавиад байна. Үүнээс 2013 оны байдлаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын нутаг дэвсгэрт орших хийгдэлгүй үлдсэн 50 км авто замыг тавихаар… Read More

Дорнод аймагт 2013 онд хийгдэх замын бүтээн байгуулалтын ажлууд

2013 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд,  Дорнод аймагт 2013 онд хийгдэх замын бүтээн байгуулалтын ажлын талаарх мэдээллийг Тээвэр авто замын газрын дарга Г.Батхүү хийсэн юм. Энэ онд манай аймагт: 1.     Улсын төсвийн хөрөнгөөр Нисэх… Read More

Аймгийн хэмжээнд мод тооллого явагдаж байна

Аймгийн Засаг даргын баталсан захирамжын дагуу аймгийн хэмжээнд мод тоолох ажил хийгдэж байна. Хэрлэн сумын хэмжээнд нийтийн эзэмшилийн талбайд ургаж буй модны тооллогыг хийж дууссан байна. Мөн жил бүрийн зун улиасны үр боловсорч цагаан хөвөн хийсч, Чойбалсан хотын иргэдэд нилээдгүй… Read More

“Бүх нийтээрээ мод тарья” өдөрлөг боллоо

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 тоот зарлигаар батлагдсан “Мод тарих үндэсний өдөр”, Аймгийн засаг даргын 2010 оны 180 дугаар захирамжын дагуу хаврын мод тарих ажлыг угтан БОАЖГ-с санаачлан дараах арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа. Үүнд: Тарьц-суулгац 2013 үзэсгэлэн худалдааг 2013… Read More