Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тов гарлаа

Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагын  төрийн жинхэнэ албан тушаалд гарсан сул орон тоог нөхөх  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зар Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн… Read More

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тов гарлаа

Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалд гарсан сул орон тоог нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зар Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн… Read More

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тов зарлагдлаа

ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн… Read More

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын… Read More

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын… Read More

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эмэгтэйчүүд чуулав

Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн 106 жилийн ой, Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эмэгтэйчүүдийн харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх, бие биенийхээ соёлыг харилцан сурталчлах, эмэгтэйчүүдийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор 2016 оны 03 дугаар сарын 04-07-ны өдөр Манжуур хотноо зохион… Read More

Гурван улсын хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай тусгай хуралдаан болжээ

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Х.Энх-Отгон тэргүүтэй албаны төлөөлөгчид 2016 оны 03 дугаар сарын 03-04-ний өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Манжуур хотноо зохиогдсон “Монгол, Орос, Хятад /Манжуур/-ын Хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай тусгай хуралдаан”-нд оролцов. Монгол,… Read More

Tөрийн албаны салбар зөвлөл сумдад ажиллав

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ,  ТАЗСЗөвлөл нь Баянтүмэн, Булган, Хөлөнбуйр,Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Гурванзагал сумдад Төрийн албаны хууль, Засгийн газрын тогтоол, төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэр, төрийн албаны стандартыг хэрхэн мөрдөж ажиллаж байгааг хянаж арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангалаа. Төрийн албан хаагчдад “Төрийн… Read More