Сургалт зохион байгуулав.

“Цахим сан үүсгэх ажлыг эрчимжүүлэх, Чойбалсан  суманд  туршлага судлах” сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд  сумдын ЗДТГ болон төсөвт байгууллагуудын архив, бичиг хэрэг хариуцсан 60 гаруй ажилтнууд оролцов.        Сургалтаар  “Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж буй байдал, цаашид авах … Read More

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг ЗДТГ-ын 70852233 дугаарын утсаар өдөр бүр 8.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгчид холбогдох материалыг бүрдүүлэн өгч болно. Өдөр бүр ажлын цагаар хүлээн авна. Хууль зүйн… Read More

Төрийн архивын Улсын үзлэг Дорнод аймагт

  Төрийн архивын Улсын үзлэг Улсын хэмжээнд амжилттай зохион байгуулагдаж байна.  АЕГ-ын ХШҮДАХ-ийн дарга, улсын ахлах байцаагч Ч.Оюунчимэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг ҮТА-ын ТБА-ын эрхлэгч М.Байгальмаа, ҮТА-ын УТНОНБА-ын эрхлэгч Ш.Эрдэнэбат нар 2016 оны 05 дугаар сарын 16-22 ны хооронд АЕГ-аас баталсан… Read More

Баяндун суманд “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын үндсэн ойлголтууд ба мэдээллийн технологийг архивыг салбарт нэвтрүүлэх нь” сургалт боллоо

Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн Архивын тасаг хамтран сумдын ЗДТГ-ын болон төсвийн байгууллагуудын архив, бичгийн хэргийн ажилтнуудад 2013 оны 08 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын үндсэн ойлголтууд ба мэдээллийн технологийг архивын… Read More

Хууль сахиулах байгууллагыхан хилийн цэргийн 0198,0306 дугаар ангиудад

                                Монгол Улсын Хууль зүйн сайдын 2013 оны 1/1210 албан даалгаврын хүрээнд хууль сахиулах байгууллагын хамтарсан 6 дахь удаагийн уулзалтыг 2013 оны 08 дугаар сарын… Read More

Тээврийг удирдах газрын хөмрөгийн тойм

ТЭЭВРИЙГ УДИРДАХ ГАЗАР 1.    Байгууллагын түүх Хувьсгалаас өмнө Санбэйсийн хүрээ / одоогийн Чойбалсан хотод/ хөлсний үүрэгч, уналгын морь, ердийн хөсгөөс өөр тээврийн төрөл зам гүүр, буудал байгаагүй. 1921 оны Ардын хувьсгалын дараа тээврийн салбар үүссэн. 1922 онд Санбэйсийн хүрээнд анхны… Read More