Сургалт зохион байгуулав.

“Цахим сан үүсгэх ажлыг эрчимжүүлэх, Чойбалсан  суманд  туршлага судлах” сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд  сумдын ЗДТГ болон төсөвт байгууллагуудын архив, бичиг хэрэг хариуцсан 60 гаруй ажилтнууд оролцов.        Сургалтаар  “Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж буй байдал, цаашид авах  хэмжээний талаар”, ББНШАЗК-ын хуралд оруулах баримт, бүртгэлээ хэрхэн  бэлтгэх тухай,    Галын аюулгүй ажиллагааны талаар танилцуулга…
[Дэлгэрэнгүй...]

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг ЗДТГ-ын 70852233 дугаарын утсаар өдөр бүр 8.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгчид холбогдох материалыг бүрдүүлэн өгч болно. Өдөр бүр ажлын цагаар хүлээн авна. Хууль зүйн хэлтсийн Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн…
[Дэлгэрэнгүй...]

Төрийн архивын Улсын үзлэг Дорнод аймагт

  Төрийн архивын Улсын үзлэг Улсын хэмжээнд амжилттай зохион байгуулагдаж байна.  АЕГ-ын ХШҮДАХ-ийн дарга, улсын ахлах байцаагч Ч.Оюунчимэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг ҮТА-ын ТБА-ын эрхлэгч М.Байгальмаа, ҮТА-ын УТНОНБА-ын эрхлэгч Ш.Эрдэнэбат нар 2016 оны 05 дугаар сарын 16-22 ны хооронд АЕГ-аас баталсан Удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг хийж,…
[Дэлгэрэнгүй...]

aa

2016 05.06 08:01

aa


[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГААС ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол улсын Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр тогтоолоор Төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа баримтын мэдээллийн давхардал, ач холбогдолгүй баримтыг илрүүлэн арилгах, цахим сан үүсгэх бэлтгэл ажлыг хангах…
[Дэлгэрэнгүй...]

АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫНГЭРЧИЛГЭЭГ ГАРДАЖ АВЛАА

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/343 дугаар захирамжаар “Байгууллагын архивын гэрчилгээ олгох журам”-ын дагуу Байгууллагын архивын гэрчилгээ авах шаардлага хангасан Татварын хэлтсийн материалыг Төрийн архивын дэргэдэх ББНШАЗК-ын 2015 оны 12 сарын 07-ны өдрийн 5 дугаар хурлаар оруулан шийдвэрлүүлж, аймгийн Засаг…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дорнод аймгийн Архивын тасаг нь сумдын Засаг даргын Тамгын газрын болон агентлаг, төсвийн байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад 2015 оны 12 дугаар сарын 04-06-ны өдрүүдэд “Баримт бичгийн найруулга зүй, хэл зүйн дүрмийн талаар”, “Ажлын байрны эрүүл ахуй, дасгал хөдөлгөөн”, “Компьютер ба вэб сайт” зэрэг сэдвээр…
[Дэлгэрэнгүй...]

Байгууллагын архивын гэрчилгээ олгох журам


[Дэлгэрэнгүй...]

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар…
[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн байгууллагуудын сан хөмрөг, дансны мэдээлэл

Дорнод аймгийн байгууллагуудын сан хөмрөг, дансны мэдээлэл…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 41234