Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр  хэрэгжиж эхэллээ

2014 оны 04 дүгээр сарын 07-оос 2014  оны 04 сарын 14-ний дуустал хүлээн авах зарыг орон нутгийн  телевиз, мэдээллийн хэрэгслээр зар түгээн хөгжлийн бэрхшээлтэй өмнө нь санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаагүй, биеийн байдал нь ажил хөдөлмөр эрхэлж, төслөө хэрэгжүүлэх боломжтой 80 иргэний төсөл хүлээн авч 2014 оны 04 дүгээр сарын 11-ээс 2014 оны 04 дүгээр сарын 14-нийг…
[Дэлгэрэнгүй...]

Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс зохион байгуулж байгаа Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих зориулалттай жижиг зээлийн эх үүсвэрийг байршуулах, зээл олгох банкны сонгон шалгаруулалтад ХААН банк, Капитал банк, Төрийн банк баримт бичгээ ирүүлснээс ХААН банк, Капитал банк шалгарлаа.…
[Дэлгэрэнгүй...]

Монгол улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилтыг хэрэгжүүлэхээр Хөдөлмөрийн яам, Монголын Залуучуудын Холбооны хооронд байгуулсан хамтран ажиллах Санамж бичгийн дагуу аймаг орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах оюутан, залуусыг зуны амралтын хугацаанд түр ажлын байраар…
[Дэлгэрэнгүй...]

ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээл

ЖДҮХС-ийн гол зорилго: -    ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, ажлын байр бий болгох -    ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн түрээсээр үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг авч ашиглахад  нь дэмжлэг үзүүлэх, -    ЖДҮ эрхлэн явуулах, удирдах, хөгжүүлэх чиглэлээр арга зүйн сургалт семинар зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх -    Зээлийн давхар батлан…
[Дэлгэрэнгүй...]

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгох жижиг зээл

Засгийн газрын 2011 оны 375 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл, санхүүгийн дэмжлэг олгох журам”-ын дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас банкаар дамжуулан зээл олгоно. Зээлийн зорилго: Ажлын байр нэмэгдүүлэх, шинээр бий болгох Зээлдэгч: 1.    Малчин 2.    Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 3.  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ ААН-ИЙН БҮРТГЭЛ

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн бодлогын хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдгээрийг санхүүгийн талаар дэмжих, хөрөнгийн хангалттай байдлыг сайжруулах зорилгыг хангах, Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж…
[Дэлгэрэнгүй...]

ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэнээр бүртгүүлсэнээр Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй санхүүгийн болон санхүүгийн бус дэмжлэгт хамрагдах боломжтой болно. ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ Аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч /дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн/ нь Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д заасан…
[Дэлгэрэнгүй...]

“ҮНДЭСНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР”

Монгол улсын Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу “Оюу толгой” ХХК-ний санхүүжилтээр зах зээл, бүтээн байгуулалтад шаардлагатай байгаа мэргэжлээр богино хугацаанд, онол дадлагыг 30:70 гэсэн харьцаатайгаар сургаж, ажил олгогч, суралцагч, Хөдөлмөрийн байгууллага, сургалтын байгууллага хоорондын дөрвөлсөн гэрээгээр сургаж, ажлын байранд зуучилдаг энэхүү сургалт 3 дахь жилдээ…
[Дэлгэрэнгүй...]

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын түншлэл, хамтын ажиллагаа

Хөдөлмөрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал харъяалагдах болсноор Хөдөлмөрийн хэлтсийн чиг үүрэгт “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх” гэсэн асуудлыг тусгасан. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын түншлэл, хамтын ажиллагаа: 2012-2013…
[Дэлгэрэнгүй...]

Хоршоо , ахуйн үйлчилгээний бодлого, арга хэмжээ

Хоршоо , ахуйн үйлчилгээний бодлого, арга хэмжээ…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 212